Siop-Y-Bont
For all your Welsh books and gifts visit us!
Home
Home

About us / Amdanom ni

 
English / Saesneg


Based in Pontypridd market we stock an extensive range of Welsh books for adults, children and Welsh learners together with English books about Wales.
We also stock a vast range of Welsh greetings cards, Welsh DVD's, Cd's and CD-Roms. We also stock a large selection of coal, slate and glass products, love-spoons, Welsh pottery, china, jewellery, clothing with a Welsh slant and Welsh souvenirs.

All major credit/debit cards accepted, cheques and payments via PayPal over the internet.

Browse and buy Welsh and English books here

Browse and buy DVD's, CD-Roms etc. here  (by scrolling to the relevant category).

Browse and buy E-books here

A selection of our books are sold on Amazon here
 P.S. By using the above links to browse and order goods, you will be supporting Siop-y-Bont.


                       Cymraeg / Welsh


Fe wnewch ddod o hyd i Siop-y-Bont tu fewn i'r farchnad ym Mhontypridd lle y bu am dros bymtheg mlynedd. Yna fe welwch ddewis eang o lyfrau Cymreig i oedolion a phlant - Cymraeg iaith cyntaf a dysgwyr. Hefyd, mi welwch ddewis enfawr o lyfrau Saesneg am Gymru.

Cewch ddewis eang o DVD's, C.D's a C.D.Roms.

Bydd crefftwaith glo neu llechi yn gwneud anrhegion arbennig o dda hefyd - a beth sydd yn well i fynd i'r teulu dros y môr. Wel, maent i gyd ar gael yma yn ychwanegol i lestri, llwyau caru, crochenwaith, gwydr a gemwaith. Gellwch brynu cardiau i bawb gogyfer ag unrhyw achlysur. Wel, dewch i'w prynu - mae'r dewis yn anferthol.

Chwiliwch  ac archebwch eich llyfrau yma

Chwiliwch ac archebwch eich DVD's, meddalwedd a.y.y.b. yma 

Chwiliwch ac archebwch eich E-lyfrau yma


Trwy ddefnyddio safle wê gwales.com i chwilio am lyfrau a'u harchebu byddwch chi'n cefnogi Siop-y-Bont.


                    ********************

 
 
 

Siop-y-Bont, Units 69/70/87/88, The Indoor Market, Pontypridd, Rhondda-Cynon-Tâf, Cymru/Wales. CF37 2SP
email/ebost:  siopybont@yahoo.com          Tel./Ffôn: 01443 402584       
V.A.T.  no./ Rhif T.A.W. : 615 6845 25
 
 Home